سند جامع مدل سازی اطلاعات ساختمان:


وزارت راه و شهرسازی با تأکید بر ضرورت تنظیم سند جامع مدل سازی اطلاعات ساختمان و در راستای ارتقاء بهره‌وری این صنعت، استفاده و گسترش شیوه های نوین فناوری اطلاعات در صنعت فوق و زیرساخت های عمرانی، بهبود شرایط فرآیندهای مدیریت پروژه های ساختمانی و عمرانی، الزام استانداردسازی مصالح و تجهیزات و یکپارچه سازی داده های اطلاعاتی این صنعت و ایجاد بانک جامع مصالح و تجهیزات استاندارد، تأمین موجبات ارتقاء کیفیت پروژه های ساختمانی و عمرانی و توسعه اشتغال زایی، آیین نامه اجرایی پیشنهادی را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیئت وزیران ارائه نموده است.


وظایف معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری به عنوان یکی از دستگاه‌های دولتی در این سند، به شرح ذیل تعیین شده‌است.

  • بسترسازی توسعه فن آوری BIM در شرکت‌های دانش بنیان حوزه IT در صنعت ساختمان
  • برنامه‌ریزی و پایش شبکه‌های محلی و استانی توسعه فن‌آوریBIM
  • حمایت مادی و معنوی از شرکت‌های توسعه دهنده بانک‌های اطلاعاتی BIM در صنعت ساختمان

سرکار خانم دکتر حمیدزاده دستیار ستاد توسعه زیست‌بوم نوآوری حوزه انرژی، نماینده معاونت علمی در کارگروه تدوین و اجرای این سند می‌باشد.


هم اکنون این سند در حال بررسی هیئیت وزیران است و به محض ابلاغ در اختیار علاقه‌مندان قرار خواهد گرفت.

//isti.ir/XaJ7